Podloga za rajčice
Podloga za rajčice
Arnold
Arnold
• Podloga prikladna za sve tehnologije uzgoja (na zemlji i supstratima) te različite cikluse sadnje
• Odlikuje je visoka energija klijanja i iskoristivost biljki za kalemljenje
• Ima umjeren rast te stoga plemke usmjerava ka generativnosti i razvoju otvorene stabljike čime indirektno utječe i na manje probleme sa botritisom
• Iako je pogodan za mnoge hibride, posebno ga preporučamo za one koji su jako vigorozni (Edamso, Estatio, Growdena i sl.)
• Visoka otpornost (HR) = Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
• Srednja otpornost (IR) = Ma, Mi, Mj / P
Kardia
Kardia
• Interspecijes podloga jakog vigora (vegetativna) sa snažnim korijenovim sustavom
• Dobro balansira rast u uvjetima visokih temperatura i dugog perioda uzgoja
• Preporuča se za veoma generativne hibride kao što su Brightina i Altadena
• Visoka otpornost (HR) = Fol: 1, 2 / For / ToMV: 0-2 / V
• Srednja otpornost (IR) = M / Pl / Ma / Mi / Mj
Tražite više?
Želite biti u toku? Niste pronašli ono što tražite ili jednostavno želite znati više?
Pretplatite se na naš newseltter.
Tražite više?
Želite biti u toku? Niste pronašli ono što tražite ili jednostavno želite znati više?
Pretplatite se na naš newseltter.