Superslatki šećerac" /> Superslatki šećerac"> MONITUS AGRO d.o.o. | GSS 8529 F1
SJEME POVRĆA - Kukuruz šećerac - Superslatki šećerac
GSS 8529 F1
MONITUS AGRO d.o.o.
Superslatki šećerac

› Kasni hibrid s vegetacijom 83 dana

› Biljka prosječne visine 280 cm

› Dužina klipa 21 cm, promjer 5,4 cm, broj redova 18, zrno veliko 13 mm

› Tolerantan na stresne uvjete

Visoka otpornost (HR):
- venuće kukuruza (Pst)

Srednja otpornost (IR):
- mjehurasta snijet kukuruza (Bm)
- hrđa lista (Ps)
- virus mozaične kržljavosti kukuruza (MDMV: A)

Količina: 5 000
Cijena: 47,84 + PDV
GSS 8529 F1
Ostalo sjeme
47,84 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
47,84 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
47,84 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
47,84 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE