Okrugle glavice otporne na kupusnu kilu" /> Okrugle glavice otporne na kupusnu kilu"> MONITUS AGRO d.o.o. | Kilajack
SJEME POVRĆA - Kupusnjače - Kupus
Kilajack
MONITUS AGRO d.o.o.
Okrugle glavice otporne na kupusnu kilu

› Dužina vegetacije 85-100 dana

› Preporuča se na svim tlima gdje postoji opasnost od kile

› Ima odličan vegetativni porast, glavice okrugle sa tankim listovima

› Težina glavica 1,8 do 3,0 kg

› Preporučeni razmak sadnje: 45-70 x 40-50 cm (28.500 - 45.000 biljaka/ha)

Visoka otpornost (HR):
- fuzarijsko venuće (Foc: 1)
- kupusna kila (Pb)

Količina: 2 500
Cijena: 58,40 + PDV
Kilajack
Ostalo sjeme
MONITUS AGRO d.o.o.
32,52 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
32,52 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
MONITUS AGRO d.o.o.
32,52 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
56,27 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
21,90 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
42,47 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
42,47 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
42,47 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
MONITUS AGRO d.o.o.
42,47 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
MONITUS AGRO d.o.o.
43,80 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
43,80 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
44,86 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
43,80 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
43,80 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
57,34 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
57,34 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE