Ravnoteža okusa i prinosa" /> Ravnoteža okusa i prinosa"> MONITUS AGRO d.o.o. | Ebia
SJEME POVRĆA - Plodovito povrće - Rajčica
Ebia
MONITUS AGRO d.o.o.
Ravnoteža okusa i prinosa

› Niska rajčica za uzgoj sa ili bez potpore

› Stablo je grmoliko, ne plijevi se

› Stabilno zametanje plodova pri visokim temperaturama

› Krupni plodovi ujednačene intenzivno crvene boje, težine 250- 300 g, tradicionalnog okusa

› Preporučeni sklop u zaštićenom prostoru 1,8 biljaka/m2, na otvorenom polju 2 do 2,2 biljke/m2

Visoka otpornost (HR):
- fuzarijsko venuće (Fol: 0-1)
- gljivica Stemphylium (S)
- venuće (V; Va; Vd)
- virus (ToMV: 0)Količina: 1 000
Cijena: 51,76 + PDV
Ebia
Ostalo sjeme
107,51 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
76,98 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
63,71 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
63,71 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
63,71 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
31,85 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
71,01 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
51,76 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
37,83 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE