Rani visokoprinosni šećerac" /> Rani visokoprinosni šećerac"> MONITUS AGRO d.o.o. | Boston F1
SJEME POVRĆA - Kukuruz šećerac - Slatki šećerac
MONITUS AGRO d.o.o.
Boston F1
MONITUS AGRO d.o.o.
Rani visokoprinosni šećerac

› Standardni slatki (Su tip)

› Srednje rani hibrid 72 dana

› Stabljike visoke 210 cm

› Klipovi dugi 20 cm, promjera 5,4 cm sa 16-18 redova zrna

› Zrna su veličine 12-13 mm i ujednačena

› Visok potencijal rodnosti- idealan odnos prinosa i ranostasnosti

› Preporučeni sklop: 5,5 biljaka/m2

Količina: 5 000
Cijena: 39,64 + PDV
Boston F1
Ostalo sjeme
39,64 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE