Vrlo rani, produktivni šećerac" /> Vrlo rani, produktivni šećerac"> MONITUS AGRO d.o.o. | Spirit F1
SJEME POVRĆA - Kukuruz šećerac - Slatki šećerac
MONITUS AGRO d.o.o.
Spirit F1
MONITUS AGRO d.o.o.
Vrlo rani, produktivni šećerac

› Standardni slatki šećerac (Su tip)

› Dužina vegetacije 68 dana

› Stabljika 190 cm, a klipovi na visini 50-60 cm, što omogućava i mehaniziranu berbu

› Klipovi su dobro pokriveni lišćem i uniformni (19-20 cm dugi i 5,0-5,2 cm široki) s 14-16 redova zrna

› Visokoprinosan hibrid iako ima kratku vegetaciju

› Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 biljaka/m2

Srednja otpornost (IR):
- mjehurasta snijet kukuruza (Bm)

Količina: 5 000
Cijena: 39,64 + PDV
Spirit F1
Ostalo sjeme
39,64 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE