Velikih i ljutih plodova u obliku rajčice" /> Velikih i ljutih plodova u obliku rajčice"> MONITUS AGRO d.o.o. | Arina F1
SJEME POVRĆA - Plodovito povrće - Paprika
Arina F1
MONITUS AGRO d.o.o.
Velikih i ljutih plodova u obliku rajčice

 Rani ljuti hibrid visokog prinosa u obliku rajčice

 Dobrih svojstava, plodovi dobro pokriveni lišćem

 Plodovi debelog mesa prosječne težine 60-80 g, blago rebrasti

 Odličan hibrid zanimljivih plodova, namijenjen za preradu

 Ima otpornost na TSWV

 U fiziološkoj zrelosti boja plodova prelazi u crvenu
Količina: 250
Cijena: 16,00 + PDV
Arina F1
Ostalo sjeme
48,56 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
37,44 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
37,44 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
69,72 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
MONITUS AGRO d.o.o.
30,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
17,50 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
22,50 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
22,50 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
MONITUS AGRO d.o.o.
19,80 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
15,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
10,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
28,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE