Ukusnih plodova sa širokim spektrom otpornosti" /> Ukusnih plodova sa širokim spektrom otpornosti"> MONITUS AGRO d.o.o. | Carpel F1
SJEME POVRĆA - Plodovito povrće - Paprika
Carpel F1
MONITUS AGRO d.o.o.
Ukusnih plodova sa širokim spektrom otpornosti

 Kapija tip visokog prinosa s velikim plodovima (150-200 g)

 Daje dobre rezultate i u polu intenzivnoj proizvodnji

 Plodovi veliki, konusnog oblika i odlični za preradu

 Boja plodova prelazi iz zelene u crvenu

 Preporučuje se uglavnom za otvorenu proizvodnju

Visoka otpornost (HR):
- virusi (TSWV; Tm: 0-2)
- nematode (Ma; Mi; Mj) 


Količina: 500
Cijena: 30,00 + PDV
Carpel F1
Ostalo sjeme
48,56 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
37,44 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
37,44 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
69,72 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
17,50 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
22,50 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
22,50 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
16,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
MONITUS AGRO d.o.o.
19,80 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
15,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
10,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
28,00 + PDV
MONITUS AGRO d.o.o.
CLOSE